Uutiset |

Sähköinen tuoteinformaatio – missä mennään?

DRA osallistui huhtikuussa Lääketietokeskuksen Ajankohtaista myyntilupa-asioista 2021 -webinaariin, jossa käsiteltiin yhtenä ajankohtaisena aiheena sähköistä tuoteinformaatiota.

Yksi sähköisen tuoteinformaation keskeinen kysymys liittyy potilaan digitaalisen terveystiedon lukutaitoon. Tällä hetkellä sähköistä tuoteinformaatiota kyllä löytyy, mutta haasteena on sen käytettävyys ja löydettävyys. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on potilaan ohjaus luotettavan ja hyväksytyn tiedon pariin, jolloin esimerkiksi medical infoon tulevien kysymysten määrä saattaa vähentyä. Muita hyötyjä ovat lääkkeiden saatavuuden parantaminen, automatisoitu tiedonsiirto ja tuoteinfon sähköinen arviointi ja regulatorinen tehokkuus sekä kustannussäästöt paperisen pakkausselosteen poistuessa. Tässä yhteydessä myös pakkausten koko saattaa pienentyä.

Sähköisestä tuoteinformaatiosta on käynnissä useita erilaajuisia pilottihankkeita ympäri maailmaa. Esimerkiksi Saksassa, Norjassa, Belgiassa ja Luxemburgissa on käynnissä pitkällä olevia pilottihankkeita. EMA ja HMA ovat julkaisseet elektronisen tuoteinformaation ”mindsetin”, jonka yksi päätavoite on sähköinen tuoteinformaatio kansanterveyden parantamiseksi. Brexit on omalta osaltaan hidastanut EMA:n sähköisen tuoteinformaation hanketta. Seuraavana askeleena onkin lähinnä sähköisen tuoteinfon lisääminen laajenevassa määrin paperisen pakkausselosteen rinnalle.

Osion päättäneen Gunilla Englundin (Specialist, The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry, LIF) sanoin, vapaasti kääntäen: “ Henkilökohtaisesti uskon, että sähköinen tuoteinformaatio tulee tapahtumaan. Seuraava kysymys kuuluu, koska, kenen toimesta ja miten se tulee tapahtumaan? Erityisesti kohta “miten” herättää vielä paljon kysymyksiä.”

Lue lisää aiheesta blogista:

Miltä kuulostaisi pakkausseloste, jota ei enää tarvitse tihrustaa suurennuslasilla – ja joka myös neuvoo?