Uutiset |

Kurkistus tulevaisuuteen: ÄLY-seminaari nosti esiin suomalaisia innovaatioita ja ratkaisuja kestävään lääkekehitykseen

DRA:n Pikku-Finlandiassa järjestämässä ÄLY-seminaarissa kohdattiin erilaisia tulevaisuuskuvia vihreästä farmasiasta, yritysvastuullisuudesta, terveysteknologian uusimmista innovaatioista ja kvanttiteknologian mahdollisuuksista lääkekehityksessä.

Futuristi Elina Hiltunen: Ilmastonmuutos sekä ekologinen kriisi ja resurssien väheneminen ovat tärkeimpiä megatrendejä, jotka jokaisen yrityksen tulisi huomioida tulevaisuutta ennakoidessaan. Tulevaisuuden ennakointi on faktojen ja mielikuvituksen summa. Faktat kerätään menneisyydestä ja nykyhetkestä, tulevaisuuden skenaarioita pohdittaessa päästetään mielikuvitus valloilleen. 

Tutkija Sanja Riikonen (ent. Karlsson): Vihreä farmasia tähtää lääkkeiden ympäristövaikutusten minimointiin lääkkeen koko elinkaaren ajalla. Suurin osa lääkkeiden ympäristövaikutuksista aiheutuu lääkkeiden normaalikäytöstä. Merkityksellisiä ovat kuitenkin myös lääketuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat, jotka usein kohdistuvat paikallisesti vähemmän kehittyneisiin maihin. Suomeen ollaan perustamassa maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria. 

Tutkijatohtori Anna Mäkelä: Meneillään olevan koronaviruspandemian jälkeen joudumme ennemmin tai myöhemmin kohtaamaan seuraavan uuden hengitystieviruksen. Pandemiavarautumisen parantamiseksi on kehitetty erilaisia keinoja, kuten koronavirustartuntaa ennaltaehkäisevä nenäsumute. Tulokset ovat lupaavia, myös altistuksen jälkeen annosteltuna. Samaa teknologiaa voitaisiin soveltaa myös muiden virusten, esimerkiksi RS-viruksen, aiheuttamien tautien ennaltaehkäisyyn. 

Johtaja Johana Kuncová-Kallio: Nanosellusta saadaan hiilivapaita ratkaisuja lääketieteeseen. Nanosellu edistää vastuullista lääkehoitoa, sillä se on täysin kasviperäistä eikä se sisällä uusiutumattomista lähteistä peräisin olevaa hiiltä. ISO-standardoidulla prosessilla valmistettu nanosellu on osoittautunut monipuoliseksi aineeksi, jota voidaan käyttää potilaan hoitopolun eri vaiheissa, kuten patologisen näytteen käsittelyssä, injisoitavissa lääkegeeleissä, biotulostettavissa hoidoissa ja haavanhoitotuotteissa. 

Professori Sabrina Maniscalco: Kvanttitietokoneiden ja niille suunniteltujen algoritmien avulla voidaan dramaattisesti nopeuttaa lääkekehityksen ensimmäistä vaihetta. Tavanomaiset tietokoneet eivät pysty mallintamaan monimutkaisia molekyylejä, mutta uudella teknologialla on suunnaton potentiaali rakenteiden simuloinnissa. Tämän mullistavan teknologian ensisijaiset käyttökohteet tulevat olemaan kryptologian, logistiikan ja materiaalitieteiden ohella biotieteissä.  

Europarlamentaarikko Heidi Hautala: EU:ssa on käynnistetty uusi yritysvastuudirektiivi, joka parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä luomaan due diligence -prosessit, joiden avulla voidaan arvioida ja korjata haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset arvoketjujen koko mitalta. Direktiivi tulee koskemaan myös EU:ssa toimivia unionin ulkopuolisista maista peräisin olevia yrityksiä, ja se varmistaa ihmisoikeusloukkausten tai ympäristövahinkojen uhreille mahdollisuuden saada korvauksia sekä pääsyn siviilioikeuteen EU:ssa. 

Puheenvuorot voit katsoa kokonaisuudessaan tallenteelta.

ÄLY – ÄLYKÄSTÄ LÄÄKEHOITOA YKSILÖLLISESTI

ÄLY-tapahtuma on kerran vuodessa järjestettävä Suomen lääkealan, terveydenhuollon ja terveysteknologian toimijat yhteen kokoava tapahtuma, jossa puhutaan älykkäästä ja yksilöllisestä lääkehoidosta sekä alan trendeistä, tulevaisuudesta ja uusista suunnista. Se on kerännyt yhteen vuosittain satoja älykkäästä ja yksilöllisestä terveydenhuollon tulevaisuudesta kiinnostuneet. Tapahtuma nostaa uusia näkökulmia, teknologioita, utopioita ja ideoita yhteiskunnalliseen keskusteluun yksilöllisen ja modernin lääkehoidon näkökulmasta. ÄLYcast-podcastsarjaa voi myös seurata suosituimmissa podcastpalveluissa.

Tänä vuonna ÄLY-tapahtuma järjestettiin DRA:n 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

ÄLY – Älykästä Lääkehoitoa Yksilöllisesti on DRA Consulting Oy:n rekisteröimä tavaramerkki