Uratarinat |

Hanne Juuti

Proviisori Hanne Juuti aloitti DRA:lla vuonna 2018, ja uransa aikana hän on päässyt mukaan hyvin monenlaisiin tehtäviin eri tiimeissämme. Lue alta, mitä kaikkea Hanne on jo ehtinyt tehdä ja mihin suuntaan urapolku hänet seuraavaksi vie.

Mitä teet DRA:lla ja minkälaisia ovat työtehtäväsi tällä hetkellä?

Olen juuri nyt siirtymävaiheessa: aloitan Market Access -tiimin tiiminvetäjänä. Teen hinta- ja korvattavuusasioihin liittyviä töitä, ja lisäksi työtehtäväni liittyvät lääkkeiden markkinoille saattamiseen ja arviointiin. Toimin vastuunalaisena johtajana DRA:n eräässä asiakasyrityksessä, jossa vastaan lääketukkukauppatoiminnasta, ja olen mukana myös DRA:n työsuojelutoimikunnassa yhtenä työntekijäedustajista.

Minkälainen on ollut kasvutarinasi DRA:lla?

Kaipasin uralleni uusia tuulia ja uutta näkökulmaa, joten siirryin DRA:lle, jossa minulle avautui laaja näkymä kaikkeen siihen, mitä lääkeyrityksissä voidaankaan tehdä – kaikkea sitä tehdään nimittäin myös meillä DRA:lla.

Työtehtäväni DRA:lla ovat ajan myötä muuttuneet tarpeiden mukaan. Aloitin myyntilupa- ja Market Access -töistä, mutta sittemmin ajankäyttöni painopiste on siirtynyt myyntilupatöistä enemmän Market Access -puolelle. Jossain vaiheessa mukaan tulivat myös laatutyöt ja vastuunalaisen johtajan rooli. Voikin sanoa, että muutos on ollut jatkuvaa, ja yksi syy siihen on varmasti DRA:n voimakas kasvu.

Mikä on parasta omassa työssäsi? Mikä työssäsi kiehtoo?

Työn suola DRA:lla on kollegoiden ja kokeneempien tuki ja sparrailu. Olen myös päässyt kouluttautumaan todella paljon sekä ulkopuolisissa että DRA:n sisäisissä koulutuksissa. Päivittäisessä työssäni parasta on yhdessä tekeminen – niin kollegoiden kuin asiakkaiden kanssa. Oman työparin merkitys korostuu työstettäessä jotakin isompaa kokonaisuutta. Erityisesti Market Access -töissä pääsen tekemään paljon yhteistyötä ja neuvottelemaan asiakkaiden kanssa, kun pohdimme esimerkiksi strategioita sekä sitä, miten jokin lääke voi saada korvattavuuden tai mitä reittiä arviointia Suomessa tai Pohjoismaissa tehdään. Yhteistyön tekeminen auttaa myös rakentamaan tärkeää verkostoa: sen ansiosta tietää aina, keneltä kollegoista kannattaa pyytää apua kussakin asiassa, ja lisäksi samalla kuulee muilta, minkälaisia juttuja DRA:lla on käynnissä, eli näin arvokasta hiljaista tietoa liikkuu yrityksen sisällä.

Mikä on supervoimasi? Mikä on erityisosaamisesi alalta?

Pystyn heittäytymään haasteisiin – kuten oikeastaan kaikki täällä DRA:lla. Esimerkiksi nyt tiiminvetäjänä aloittaessa olen taas uuden edessä.

Mikä tekee DRA:sta erityisen?

DRA:lla on aikojen saatossa järjestetty paljon erilaisia aktiviteetteja työntekijöille. Yksi erityisesti mainitsemisen arvoinen niistä on jooga, johon olen itsekin innokkaasti osallistunut. On ihanaa, kun rentouttava jooga järjestetään heti työpäivän perään täällä DRA:n omissa tiloissa.

Miksi voisit suositella DRA:ta työpaikkana muille?

DRA:lla pääsee käyttämään kielitaitoaan ja työskentelemään pohjoismaisten ja myös muualla Euroopassa olevien asiakkaiden kanssa. DRA:lla työskentely on monipuolista: paitsi että työntekijä voi vaihtaa tehtävästä toiseen, tiimien välinen joustava yhteistyö mahdollistaa sen, että henkilö voi hoitaa samaan aikaan eri tehtäviä ja olla osa monia eri tiimejä. Näin pääsee haastamaan itseään ja oppii uutta. Asiakkaat tuovat myös jatkuvasti eteemme ihan uudenlaisia caseja, ja kun työskentelee useille asiakkaille, pääsee tekemään useisiin eri terapia-alueisiin liittyviä töitä.