DRA Consulting Oy:n työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

DRA Consulting Oy
Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa
+358 9 825 64 200

(jatkossa ”DRA Consulting”)

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eeva-Liisa Rahko
Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa
+358 9 825 64 200

3 Rekisterin nimi

DRA CONSULTING OY TYÖNHAKIJAREKISTERI

4 Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja käsitellään?

Työnhakijarekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä työhakemusten käsittelyn yhteydessä sekä analysoinnissa ja tilastoinnissa.

5 Mitä tietoja rekisteri sisältää?

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli;
  • vapaamuotoinen työhistorian kuvaus;
  • koulutus- ja työhistoria;
  • kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot;
  • toivomukset tulevasta työtehtävästä;
  • mahdolliset muut hakemuksessa tai ansioluettelossa annetut tiedot, kuten kuva, kielitaito, persoonallisuuden kuvaus, erilaiset sertifikaatit, LinkedIn-profiilin linkki jne.;
  • tieto rekrytointiprosessin vaiheesta.

6 Mistä saamme rekisterin tiedot?

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin tietoja voidaan kerätä ja/tai päivittää myös julkisista tietolähteistä, sekä viranomaisilta, tai muilta kolmansilta osapuolilta, ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat lait sekä säädökset. Tietojen päivitykset tehdään manuaalisesti tai automaattisia menetelmiä käyttäen.

7 Kenelle tietoja luovutetaan ja luovutammeko tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja itse tai käytämme HR-kumppania, joka käsittelee tietoja puolestamme. Emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Kuinka tietoja suojellaan ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Rekisteröityjä koskevat tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat sekä varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietoja pääsevät katsomaan ja/tai käsittelemään vain sellaiset henkilöt tai kumppanit, jotka työtehtäviensä puolesta ovat oikeutettuja käsittelemään tietoja. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Tietoja säilytetään 24 kuukautta tai kunnes valintaprosessi on päättynyt.

9 Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä henkilönä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat tiedot työnhakijarekisteristä sekä pyytää niiden poistamista. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle henkilölle osoitettuna. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10 Keneen voit ottaa yhteydessä rekisteriasioissa?

Kaikki yhteydenotot tulee osoittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli tähän tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitetaan niistä www.dra.fi sivustolla. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä myös kaikille rekisteröidyille sähköpostitse. Suosittelemme, että tarkistatte aika ajoin tämän selosteen varmistaaksesi, että olet tietoinen mahdollisista muutoksista.