Feenix – lääkehoidon ja lääketiedon asiantuntija

Mietityttääkö suuri lääkekuorma ja päälle jääneet lääkitykset? Epäiletkö haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia?

Feenix-palvelumme on apu onnistuneeseen lääkehoitoon. Lääkealan asiantuntijana tietomme lääkkeistä ja niiden vaikutuksista ovat aina ajan tasalla.

Turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito kuuluu kaikille.

Ota yhteyttä

Feenix Lääkehoidon arviointipalvelu kertoo, onko kokonaislääkitys kohdallaan. Asiantuntijamme arvioivat lääkehoidon kokonaisuuden ja antavat tietoa lääkkeiden käyttötarkoituksesta ja vaikutuksista. Näin varmistetaan hoitoon sitoutuminen ja hoidon onnistuminen. Kokonaislääkitys tulisi tarkistaa vähintään kerran vuodessa.

Palvelut yksityisasiakkaille

  • FEENIX NEXT seuranta-arviointi
  • FEENIX MINI lääkehoidon tarkistus

RAIsoft Feenix – Lääkeseula on sähköinen työkalu hoitohenkilöstölle, lääkärille ja hoitoyksikölle. Lääkeseula tarkastaa lääkityksen nopeasti ja hälyttää sopimattomista ja päällekkäisistä lääkkeistä sekä ohjaa korjaamaan lääkitystä. Lääkeseula on RAIsoft.net ‑ohjelmiston lisäosa.

Opi Lääkeseulan käyttö ajasta ja paikasta riippumatta verkkokurssillamme.

DRA Academy

Palvelut hoivakodeille, kunnille ja kaupungeille

  • Lääkeseulan käyttöönottokoulutus
  • FEENIX NEXT seuranta-arviointi
  • FEENIX SEMI lääkehoidon arviointi

Feenix-palvelun hyötyjä ovat:

  • haittavaikutusten väheneminen ja päällekkäislääkitysten purkaminen
  • haitallisten yhteisvaikutusten karsiminen ja lääkitysturvallisuuden lisääntyminen
  • elämänlaadun ja toimintakyvyn parantuminen
  • lääkärin ja hoitajien työn helpottuminen
  • lääkekustannusten pienentyminen ja sairaalahoitopäivien vähentyminen.