EMA:n lista mustan kolmion lääkkeistä julkaistu

Uutiset • 15.05.2013

Euroopan lääkevirasto (EMA) on julkaissut listan lisäseurantaa vaativista valmisteista.

Mustalla kolmiolla merkitään lääkevalmisteet, joita seurataan tehostetusti myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Tavoitteena on, että valmistetta koskevat uudet havainnot saadaan välittömästi viranomaisten, terveysalan ammattilaisten, myyntiluvan haltijoiden ja potilaiden tietoon.

Potilaiden ja terveysalan ammattilaisten toivotaan ilmoittavan kaikkien lääkkeiden haittavaikutuksista hoito- tai apteekkihenkilöstölle tai kansallisen ilmoituskanavan kautta.

Lista lisäseurantaa vaativista valmisteista:

http://www.ema.europa.eu/