Blogi |

Harkkarin kynästä: DRA:lla asiantuntemus tarttuu ja karttuu

Sain loppukeväästä kunnian olla DRA:n Market Access -tiimin ensimmäinen korkeakouluharjoittelija. Tulevana terveystieteiden maisterina avustin kahden intensiivisen kuukauden ajan hinta- ja korvattavuusasioissa. Pääsin työskentelemään jossain määrin yhteensä kymmenen valmisteen parissa ja uutta opittavaa oli paljon, sillä valmisteet kattoivat erilaisia terapia-alueita.

Kuvassa on Stina Kettunen, joka opiskelee parhaillaan vaihdossa Kanadassa.

Valmistelin uusien valmisteiden hakemusmuistioita ja terveystalousselvityksiä sekä englanniksi että suomeksi. Lisäksi sain tilaisuuden vastata kokonaisuudessaan kahdesta hinnan uudistamishakemuksesta. Työtehtäviini sisältyi myös terveystaloudellisten mallien lokalisointi. Tämä vaati taulukkolaskentaohjelmalla rakennetun mallin muokkaamista sekä tiedonhankintaa Suomen resurssien käyttöön ja kustannuksiin liittyen. Täytin myös hinta- ja korvattavuushakemuksissa vaadittavia liitteitä, kuten ETA-hintataulukoita, markkinaennusteita ja tietoja myynnistä ja potilasmääristä. Oli myös mielenkiintoista päästä valmistelemaan asiantuntijatapaamista hakemukseen liitettävää lausuntoa varten.

Yksin ei kuitenkaan koskaan tarvinnut puurtaa – tekeminen perustui tiimityölle ja apua sai aina!

Sain siis harjoittelijana verraten paljon vastuuta, mikä on mielestäni merkki luottamuksesta. Yksin ei kuitenkaan koskaan tarvinnut puurtaa – tekeminen perustui tiimityölle ja apua sai aina! Erityisen mahtavaa oli päästä hyödyntämään aiemmin oppimaani käytännössä. Kartutin harjoittelussa kuitenkin paljon sellaista oppia, jota en luultavasti muussa yhteydessä (tai esimerkiksi opinnoissani) olisi voinut samassa laajuudessa kerryttää. Koen lääkealan olevan toimialana niin laaja ja moniulotteinen, että ulkopuolisena siitä on vaikea muodostaa koherenttia käsitystä. Harjoittelun aikana sain laaja-alaisen ja syvällisen kuvan toimialasta.

Kuten olettaa saattaa, työskentelytahti on konsulttiyrityksessä kova; tämä vaatii paineensieto- ja mukautumiskykyä. Toisaalta jokainen päivä on erilainen ja tarjoaa jatkuvan mahdollisuuden oppia uutta. Omia työtehtäviään saa organisoida pitkälti itsenäisesti, ja liikkumavaraa tuovat myös mm. joustava työaika ja etätyömahdollisuus. Kaiken kaikkiaan DRA:lla panostetaan vahvasti henkilöstön hyvinvointiin – henkilöstöetujen lisäksi päiviä piristävät yhteiset kahvihetket ja säännölliset liikuntatuokiot.

DRA onkin erinomainen paikka harjoittelijalle, joka on valmis tarttumaan monipuolisiin haasteisiin.

Kiinnostaako ura DRA:lla?