Blogi |

Eroon iäkkäiden lääketokkurasta

Vietimme viime keskiviikkona valtakunnallista Lääkehoidon päivää. Olin päivän kunniaksi yrityksemme edustajana apteekissa jakamassa lääkehoidon kokonaisuuteen liittyvää neuvontaa. Päivän kuluessa pääsin välillisesti kurkistamaan aika monen iäkkään henkilön lääkekaappiin. Lääkearsenaali oli huima turhan monessa tapauksessa.

Monilääkitys on iäkkäiden taakka. Suomessa on yli 75-vuotiaita noin 450 000, ja lähes joka kolmannella heistä on käytössä yli 10 lääkettä. Sekä iäkkäiden että käytettävien lääkkeiden määrät ovat kasvussa. WHO:n tutkimuksen mukaan noin puolet pitkäaikaislääkityksistä otetaan väärin: ei oteta lainkaan tai annostellaan virheellisesti.

Tutkitusti ainakin joka 10. iäkäs käyttää iäkkäille sopimattomia lääkkeitä tai käyttää turhaan kahta tai useampaa saman lääkeryhmän lääkettä tai jopa käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joilla on vakavia yhteisvaikutuksia. Tutkimusten mukaan myös osa vanhusten sairaalahoitojaksoista on seurausta lääkityksen ongelmista.

Näitä monilääkityksen inhimillisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia voitaisiin vähentää lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) tavoitteena on varmistaa, että potilaan lääkitys on tarkoituksenmukainen ja että potilaalla on riittävä tietämys omasta lääkityksestään. Lääkehoidon onnistuminen on tärkeää sekä lääkkeitä tarvitseville, lääkehoidoista päättäville, lääketeollisuudelle että yhteiskunnalle.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on monilääkittyjen lääkitysongelmaisten potilaiden hyödyksi kehitetty palvelu. Erikoispätevöitynyt farmasian ammattilainen selvittää potilaan kokonaislääkityksen ja arvioi haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä varsinkin iäkkäiden lääkitykseen liittyviä erityispiirteitä. Annostukset tarkistetaan ja tutkitaan, onko käytössä mahdollisia turhia lääkityksiä, ja samalla arvioidaan lääkehoidon tehoa. 

Lääkehoidon arvioinneista tuotetaan yhteenveto potilaalle ja kirjallinen raportti lääkärille lääkehoidon muuttamiseksi. Aloitteen lääkehoidon kokonaisarviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, lääkäri, hoitaja tai apteekki.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin seurauksena lääkitysongelmaisen potilaan toimintakyky ja elämänlaatu voivat parantua ja sitä kautta yhteiskunta voi saavuttaa säästöjä mm. sairaalahoitopäivien vähentymisen myötä.

Lääkehoidon yksilöllinen arviointi on myös edellytys koneellisen annosjakelun aloittamiselle. Koneellinen annosjakelu vähentäisi koti- ja laitoshoidossa olevien potilaiden lääkkeiden annostelun virheitä.

Nämä ovat keinoja, joilla monilääkittyjen ja iäkkäiden lääkehoito saadaan kohdalleen ja vanhukset pysymään aktiivisina ja toimintakykyisinä jäseninä sekä yhteiskunnassa että perheissä.

www.lääkehoito.fi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnista keskustellaan tämän viikon ajan Radio Dein taajuudella. Viikon teemana on Iäkkäiden lääkehoito kuntoon. Studioon saapuu alan asiantuntijoita keskustelemaan iäkkäiden lääkehoidosta ja lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Keskiviikkona 26.3. klo 9-10 kuullaan viikon debatti, jossa asiantuntijaproviisori Saija Leikola Suomen Apteekkariliitosta sekä ja geriatrian professori Timo Strandberg kertovat näkemyksiään aiheesta. Viikon vieras on geriatrian professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä, jonka haastatteluja kuullaan kanavalla useaan otteeseen viikon mittaan.