Nopeinta reittiä päämäärään

DRA Consulting Oy toimii yli 300 eurooppalaisen lääke- ja terveysteknologia-alan yrityksen luotettavana yhteistyökumppanina. Yrityksemme on myyntilupa-asioiden johtava asiantuntija, ja meillä on syvällinen ymmärrys lääkevalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden koko elinkaaresta. Yrityksenne strategisena kumppanina tarjoamme käyttöönne kaiken osaamisemme ja tuemme yritystänne tuotteenne elinkaaren kaikissa vaiheissa. Missiomme on toimia suunnannäyttäjänä ja auttaa asiakkaitamme löytämään nopeimman reitin päämäärään.

Arvot

Arvomme näkyvät jokapäiväisessä työssä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kollegoiden kanssa. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme kohti yhteisiä tavoitteitamme. Toimintatapamme perustuvat kolmelle arvoparille:


Kumppanuus
ja luottamus

Todelliset kumppanuudet rakennamme aidolla tiimityöllä. Toimimme rehellisesti ja teemme, mitä lupaamme. Kunnioitamme asiakassuhteidemme luottamuksellisuutta.

Avoimuus
ja innostus

Suhtaudumme avoimin mielin asiakkaidemme ehdotuksiin ja olemme vastaanottavaisia uusille ideoille. Rakennamme yhdessä innostavaa ilmapiiriä, jossa on tilaa ideoinnille ja luovuudelle.

Kehitys
ja koulutus

Tahdomme uudistua ja kehittyä jatkuvasti. Jaamme osaamista, tietoa ja taitoa. Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

Yhteiskuntavastuu

Kansainvälinen sertifiointielin Kiwa Inspecta on myöntänyt yrityksellemme Green Card Quality® -sertifikaatin. Se kattaa valikoiman ISO 9001 -standardin vaatimuksia, joita alan merkittävät toimijat pitävät kaikkein tärkeimpinä. Sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksemme ponnistelee korkean laadun ja turvallisen, ympäristövastuullisen ja eettisesti kestävän toiminnan varmistamiseksi, sekä siitä, että kaikki toimintamme on asiakaslähtöistä ja tähtää systemaattisesti laadun parantamiseen.

Asiantuntijamme

DRA:n kautta käytettävissänne on yli 100 asiantuntijan tiimi, mikä tuo joustavuutta resursointiin. Asiantuntijamme voivat toimia omien työntekijöidenne varahenkilöinä ja sijaistaa heitä lyhyelläkin varoitusajalla.

Yrityksemme on riippumattomien lääkealan konsulttiyritysten muodostaman Euroopan laajuisen EuDRAcon-yhteistyöverkoston perustajajäsen.

Ota yhteyttä