Uutiset |

Titaanidioksidin turvallisuus

Euroopan elintarvikeviranomainen (EFSA) julkaisi 6.5.2021 pitkään työn alla olleen arvion titaanidioksidin turvallisuudesta elintarvikelisäaineena. EFSA totesi lausunnossaan, että se ei voi poissulkea, ettei titaanidioksidilla (E 171) voisi olla genotoksisia vaikutuksia elintarvikelisäaineena käytettynä.  Näin ollen titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena tullaan kieltämään.
Linkki EFSA:n tiedotteeseen
Linkki Ruokaviraston uutiseen
Linkki Ruokaviraston tietoja yksittäisistä aineista

Titaanidioksidia käytetään laajasti myös lääkevalmisteissa, mm. väriaineena päälysteissä. Lääkeviranomaiset eivät ole tehneet vielä päätöstä titaanidioksidin käytön suhteen. Komission linjausta titaanidioksidin käytöstä lääkevalmisteissa, raja-arvoista ym. odotetaan. EMA on antanut titaanidioksidin luopumista koskevista seuraamuksista Komissiolle lausunnon, jossa se ehdottaa vähintään 10 vuoden siirtymäaikaa.
EMA:n lausunto