Uutiset |

Tieto lääkkeen saatavuushäiriöstä ei välity lääkkeen määrääjille – tiedonkulun kehittäjää kaivattiin Asiantuntijat äänessä -tilaisuudessa

DRA Consulting järjesti viime viikolla avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta ”Lääkkeiden saatavuuden hallinta – kokemuksia, keinoja ja työkaluja”. Tilaisuus kokosi yhteen yli viisikymmentä lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan edustajaa. Myös Ruotsin ja Norjan viranomaiset osallistuivat tilaisuuteen videoesitysten välityksellä.

Iltapäivän aikana pureuduttiin mm. seuraaviin konkreettisiin kysymyksiin:
• miten Euroopan eri lääkeviranomaiset keräävät ja julkaisevat tietoa saatavuushäiriöistä?
• mitä käytännön keinoja lääkeyrityksillä on uhkaavan saatavuushäiriön ehkäisemiseen? Miten häiriöitä käytännössä ratkotaan eri Pohjoismaissa?
• miten yleisiä saatavuushäiriöt Suomessa ovat ja mistä ne johtuvat? Ovatko ne lisääntyneet viime aikoina? Miten suurena ongelmana ne nähdään eri toimijoiden tahoilla? Miten yhteistyö viranomaisten kanssa sujuu ja onko parannettavaa?

Osa saatavuusongelmista johtuu tekijöistä, joihin ei Suomesta käsin voi vaikuttaa

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti korosti puheenvuorossaan, että yleisesti ottaen lääkkeiden saatavuus Suomessa on erittäin hyvä. Suomesta käsin ei kaikkeen edes voida vaikuttaa, koska:
• saatavuushäiriöt voivat johtua yksittäisen lääkkeen globaalin kysynnän äkkinäisestä ja yllättävästä noususta
• Suomi edustaa harvinaista kielialuetta ja kooltaan pientä lääkemarkkina-aluetta, joten kysynnän vaihteluihin ei pystytä helposti vastaamaan
• Suomi on erittäin riippuvainen ulkomailta tulevista tavarakuljetuksista, joiden häiriöt heijastuvat saatavuusongelmina
• lääkkeiden tukkuhinnat Suomessa ovat alhaiset verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Koska valmistuskapasiteetti on rajallinen, lääkkeitä saatetaan kohdentaa ensisijaisesti kannattavammille markkinoille.

Lisäksi sairaalavalmisteilla on omat erityishaasteensa, mm. tiukka ensimmäisten erien toimitusaika sopimuksen solmimisen jälkeen ja saatavuushäiriöistä aiheutuvien sanktioiden taloudellinen kuormittavuus. Tämän vuoksi lääkeyritykset eivät aina lähde mukaan sairaalatarjouksiin.

EU-kyselyn tulokset: Miten saatavuushäiriöitä hallitaan Euroopassa

DRA lähetti keväällä EuDRAcon-verkostonsa jäsenille kyselyn eri jäsenvaltioiden toimintatavoista lääkkeiden saatavuuden seurannassa. Tulosten perusteella ilmeni, että lähes kaikki Euroopan viranomaiset edellyttävät toimijoilta saatavuushäiriöiden raportointia. Suurin osa maista edellyttää myös saatavuushäiriön syyn ilmoittamista. Puolaa, Tsekkiä, Luxembourgia, Sloveniaa ja Bulgariaa lukuun ottamatta kaikki maat julkaisevat saatavuushäiriötiedot omilla verkkosivuillaan eli ne ovat julkisesti saatavilla.

Kuka ottaisi kopin tiedonkulun parantamisesta?

Saatavuushäiriötietojen julkaisumuodoissa ja löydettävyydessä on huomattavia eroja Pohjoismaidenkin välillä. Ruotsin ja Norjan viranomaiset pitävät yllä toimijoiden ilmoitusten perusteella erillisiä kokoomataulukoita, joissa on tietoa mm. häiriön syistä ja kestosta sekä viranomaisten neuvoja häiriötilanteeseen. Ruotsi ja Norja myös julkaisevat saatavuushäiriöistä erillisiä uutisia. Suomessa Fimea julkaisee toimijoiden yksittäiset saatavuushäiriölomakkeet sivuillaan sellaisenaan.

Keskusteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että Suomessa olisi parannettavaa julkaisemistavassa ja tiedon välittämisessä tarvitsijoille, erityisesti lääkkeiden määrääjille. Fimealle tehdystä saatavuushäiriöilmoituksesta ja yrityksen tiedotteesta huolimatta tieto ei välity reseptin kirjoittajalle.

Asiantuntijat äänessä -keskustelutilaisuus avasi DRA:n uuden tapahtumakonseptin, joka tarjoaa lääkealan toimijoille yhteisen foorumin vaihtaa ajatuksia pinnalla olevista asioista. DRA:n asiantuntijat kutsuvat lääkealan toimijoita ja viranomaisia rakentavaan keskusteluun ja johdattavat alustuksillaan osallistujat teemaan. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään syksyllä.