Uutiset |

Potilaalla voi olla sairaudestaan tietoa, jota kukaan ei osaa arvatakaan

Potilaat halutaan mukaan terveydenhuollon kehittämiseen. Sairauksien hoito on moniammatillisen asiantuntijatiimin yhteistyötä ja tässä tiimissä potilas on yksi asiantuntijoista.

Potilaalla voi olla omasta sairaudestaan sellaista tietoa, mitä ulkopuoliset lääkärit, lääketutkijat ja viranomaiset eivät ole edes tulleet ajatelleeksi. Tämä tieto pitäisi saada systemaattisesti hyödynnettyä esimerkiksi lääkkeisiin liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Potilaiden ääni kuuluviin päätöksenteossa

Eurooppalaisen potilasakatemian (EUPATI) tavoitteena on saada potilaiden ääni paremmin kuuluviin lääkkeiden myyntiluvista, hinnoista ja korvattavuudesta päätettäessä. EUPATI toimii tällä hetkellä 19 Euroopan maassa, myös Suomessa.

Hanne Juutin mukaan potilasnäkökulman huomioimisessa olisi Suomessa petrattavaa.

– Potilas näkee lääkkeen hoidollisen arvon eri näkökulmasta kuin lääkealan viranomaiset ja muut asiantuntijat. Esimerkiksi sillä, otetaanko jotakin lääkettä kerran viikossa tai jotakin toista lääkettä monta kertaa päivässä, voi olla suuri vaikutus potilaan elämänlaatuun EUPATI Suomen johtoryhmän jäsen, DRA:n myyntilupa-asiantuntija Hanne Juuti huomauttaa.

Kaikille avointa ja maksutonta koulutusta

EUPATI välittää tietoa lääketutkimuksesta ja -kehityksestä sekä järjestää potilaille ja potilasjärjestöille suunnattuja koulutuksia. Tavoitteena on kouluttaa potilailta, jolloin he pystyvät paremmin osallistumaan lääketutkimuksista ja lääkkeiden korvattavuudesta käytävään keskusteluun ja toimimaan potilasjärjestöissä.
– Olen koulutuksia pitäessäni nähnyt, miten fiksuja ja asioista hyvin perillä olevia potilaat ovat, kerrassaan huikeita asiantuntijoita, jotka tuntevat oman sairautensa.
– Kun he siihen päälle saavat koulutusta lääketutkimuksesta ja lääkkeisiin liittyvistä viranomaisprosesseista, heillä on todella hyvät valmiudet vaikuttaa terveydenhuollon kehittämiseen oman sairautensa asiantuntijoina, Hanne hehkuttaa.

EUPATI Suomen sidosryhmäseminaari pidetään 10.5.2019 Helsingissä. DRA:n myyntilupa-asiantuntija Hanne Juuti osallistuu asiantuntijapaneeliin, tervetuloa seuraamaan tilaisuutta webinaarina.