Uutiset |

Pitkän odotuksen jälkeen EUDAMEDin laite- ja sertifiointiosio on nyt auennut!

EUDAMED on Euroopan komission perustama ja ylläpitämä lääkinnällisten laitteiden tietokanta. EUDAMED-tietokanta koostuu julkisesta verkkosivustosta ja kuudesta vaiheittain käyttöönotettavasta osioista, joista osa on jo nyt käytössä: Toimijaosio otettiin käyttöön vuonna 2020 ja laiteosio 4.10.2021. Myöhemmin aukeavia osioita ovat kliinisten laitetutkimusten osio, PMS/vaaratilanneosio sekä markkinointivalvonnan osio. Kun EUDAMED on täysin toiminnassa, se tarjoaa arvokasta tietoa Euroopan Unionissa (EU) markkinoilla olevista lääkinnällisistä laitteista.

EUDAMED-laiteosio otettiin käyttöön Euroopan laajuisesti 4.10.2021, mutta laiteosion siirtymäaikojen pituus on määritelty kansallisesti. Fimea järjestää 9.11.2021 webinaarin lääkinnällisten laitteiden rekisteröinnistä.

Lue lisää Fimean sivuilta: https://www.fimea.fi/-/laakinnallisten-laitteiden-rekisterointi-eudamediin-alkaa

Linkki EUDAMEDin hakutoimintoon: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home