Uutiset |

Lisää jämerää asiantuntemusta DRA:lle

Olemme saaneet jo sankkaan joukkoomme kolme kollegaa lisää – tervetuloa Heidi, Heli ja Tuomas!

Proviisori Heidi Leponiemi on aloittanut tiiminvetäjänä lääketukkukauppatiimissä. Hänellä on vahvaa kokemusta lääketeollisuudesta (mm. Orion) ja tukkukaupasta (Oriola), etenkin laatujohtamisesta (mm. ISO9001 ja Lean).

Proviisori Tuomas Tepponen vahvistaa lääketukkukauppatiimiä entisestään pohjoismaisen laadunvarmistuksen osalta. Tuomas on kartuttanut osaamistaan Lääketietokeskuksessa farmakogenomiikan parissa ja Orionin formulaatiolaboratoriossa.

Biofarmasian tohtori Heli Paukkonen toimii lääketurva-asiantuntijana lääketurvatiimissämme. Tätä ennen hän työskenteli väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tutkimus ja opetustehtävien parissa. Häneltä löytyy kokemusta myös apteekkityöstä ja kemikaalien rekisteröinnistä (Kemikaalivirasto).