Uutiset |

Lääketurva nyt ja tulevaisuudessa – Ajankohtaiset aiheet World Drug Safety Europe -kongressissa 

World Drug Safety Congress Europe järjestettiin virtuaalitapahtumana 14.–16. lokakuuta 2020. Tapahtumaan osallistui satoja lääketurva-asiantuntijoita Euroopasta ja muiltakin mantereilta. Tapahtumassa sai hyvän käsityksen lääketurvan ajankohtaisista puheenaiheista Euroopassa ja globaalisti. Katseet kohdistuivat voimakkaasti myös tulevaisuuteen erityisesti teknologian tuomien kehitysmahdollisuuksien myötä.  

Tässä asiantuntijoidemme poiminnat tapahtumasta: 

 

1. Olisiko lääketurvassakin mahdollista keskittyä tulevaisuudessa enemmän yksilöihin?

Terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita kiinnostaa haittavaikutuksen ilmaantumisen todennäköisyyden lisäksi se, kenellä potilaista on erityisesti riski saada kyseinen haittavaikutus? Terveydenhuollossa keskitytään yhä enemmän potilaiden hoitoon yksilöinä ja tämän seurauksena olisi tarvetta yksilöllistää lääkkeiden haitta-hyötysuhdeprofiileja. Yksilöllisemmät turvallisuusprofiilit ja niiden tehokas kommunikointi potilaille edesauttaisivat myös sitä, että potilaat voisivat enemmän itse osallistua päätöksiin omasta hoidostaan. 

  

2. Riskinhallintatoimenpiteisiin kaivataan modernia teknologiaa ja uusia jakelumenetelmiä

Lääketurvafoorumeiden kiinnostava vakioaihe on ns. lisäriskinhallintatoimenpiteiden (additional Risk Minimisation Measure eli RMM) jakelumenetelmät ja niiden teho. Keskustelussa pureskeltiin seuraavia asioita: 

  • Materiaaleja tulisi kehittää perinteisistä kirjeistä- ja materiaaleista modernimpaan muotoon, kuten videoihin/online-koulutuksiin/applikaatioihin 
  • Viranomisilta toivotaan isompaa roolia materiaalin jakelussa ja niiden tehon mittaamisessa, koska viranomaiselta tuleva viestintä/tiedonkeruu katsotaan yleisesti tehokkaammaksi 
  • Myös teknologian hyödyntämistä materiaalien jakelussa tulisi edelleen kehittää, esim. mobiiliapplikaatioiden ja erilaisten sähköisten alustojen hyödyntäminen 
  • Materiaalien jakelussa painotettiin entistä parempaa potilas-/asiantuntijajärjestöjen hyödyntämistä 

  

3. Lääketurvatyön merkitys on korostunut COVID-19-pandemian aikana

Käytännössä kaikki mahdolliset tahot kuluttajista terveydenhuoltohenkilöstöön, viranomaisiin, teollisuuteen, mediaan ja poliitikoihin ovat kiinnostuneita löytämään nopeasti lääkkeen COVID-19-taudin parantamiseen ja ehkäisyyn. Uuden lääkkeen/rokotteen kehittäminen on pitkälti kiinni tuotteen hyöty-haittasuhteesta, minkä arvioiminen on lääketurvatyön ydintehtäviä.  

Pandemia ja sen lieveilmiöt ovat aiheuttaneet lääketeollisuudelle ainakin seuraavia odotuksia pandemian ehkäisyssä/hoidossa: 

  • Nopeutettua tutkimus-/myyntilupaprosessia sekä resurssien keskittämistä olennaiseen. 
  • Läpinäkyvyyttä tutkimussuunnitelmien sekä lääkkeiden höyty-haittasuhteiden osalta. 
  • Koulutusta erityisesti medialle uusien lääkkeiden kehittämistyön vaiheista ja lääkkeiden turvallisuuden analysoinnista. 

  

4. Artificial Intelligence (AI) on tullut jäädäkseen lääketurvatyöhön

Lääketurvafoorumeilla on automaation hyödyntämisen kannalta monia otollisia elementtejä, kuten tarve tallentaa tietoa standardiformaatissa tietokantoihin sekä analysoida massiivisia pikkutarkkoja datamääriä nopeasti, luotettavasti ja monelta kantilta.  

Monet isot lääkeyritykset sekä palveluntarjoajat ovat panostaneet isosti automaatioon samalla, kun moni pienempi yritys vasta (mahdollisesti kauhunsekaisin tuntein) perehtyy automaation perusteisiin. Me DRA:lla innolla odotamme, että ensimmäisen robottikollegamme ryhtyy hommiin – siitä lisää myöhemmin! 

 

 

Kirjoittajat: