Uutiset |

Koronarokotteiden haittavaikutuksien seuranta

Fimea avasi 27.1.2021 koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksia koskevan verkkosivun. Sivulle päivitetään useamman kerran viikossa haittavaikutusilmoitusten määrä ja vakavuus. Lisäksi julkaistaan viikkoraportti yleisimmistä ilmoitetuista haitoista ja muista tilastotiedoista.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja kuluttajat voivat ilmoittaa epäilemistään koronarokotteiden haittavaikutuksista Fimealle erityisesti haittavaikutuksista, jotka ovat

  • odottamattomia – eli niitä ei mainita rokotteiden tuotetiedoissa tai
  • vakavia – eli ne ovat johtaneet kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen, aiheuttaneet pysyvän vamman, merkittävän toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman.

Haittavaikutusilmoituksiin pyydetään kirjaamaan rokotteen tuotenimi ja mahdollisuuksien mukaan eränumero, joka on nähtävissä Omakanta-verkkopalvelussa.

Haittavaikutusten ilmoittamiseen ei valitettavasti ole erityistä sovellusta tai web-sivustoa vaan haitat pitää ilmoittaa haittavaikutuslomakkeella Fimealle normaalin postin välityksellä tai esim. turvasähköpostin kautta osoitteeseen: . Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät elektroniseen haittavaikutuslomakkeeseen FiMnet -käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Suomessa ilmoitetuista koronarokotteiden haittavaikutuksista suurin osa on ollut ei-vakavia haittoja ja noin 30 % on luokiteltu vakaviksi. Ilmoitukset painottuvat työikäisiin rokotettuihin, ja useimmiten on ilmoitettu tunnetuista ei-vakavista haittavaikutuksista, kuten kuumeesta, päänsärystä, rokotuskohdan kivusta ja väsymyksestä.

Tammikuun lopussa EMA julkaisi ensimmäisen COVID-19 -rokotetta, Comirnatya koskevan turvallisuuspäivityksensä ja totesi, että turvallisuustiedot olivat yhdenmukaisia rokotteen tiedossa olevan turvallisuusprofiilin kanssa eikä uusia haittavaikutuksia havaittu.

Katso haittavaikutusilmoitukset FIMEA:n sivuilta

Lue EMA:n uutinen