Uutiset |

Kansainvälinen yhteistyö COVID-19 -rokotteiden arvioinnissa

EMA on käynnistänyt uuden OPEN-hankkeen, jolla lisätään kansainvälistä yhteistyötä COVID-19 -rokotteiden ja lääkehoitojen arvioinnissa. Hanke käynnistyi joulukuussa 2020.

EU:n ulkopuolisten viranomaisten ja tiettyjen kansainvälisten järjestöjen yhteistyön tarkoituksena on nopeuttaa COVID-19 lääkkeiden kehittämistä ja arviointia, koska tarpeet hoidoille ja rokotteille ovat maailmanlaajuisesti samat. EU:n ulkopuoliset valvontaviranomaiset tuovat lisäasiantuntemusta EU:n valvontaverkostoon ja hanke voi puolestaan hyödyttää EU:n ulkopuolisia maita nopeuttamalla hakemusten arviointeja ja Covid-19 lääkkeiden saatavuutta.

Hankkeeseen osallistuvat Australian, Kanadan, Japanin, Sveitsin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) viranomaiset ja kaikilla heillä on salassapitosopimukset EMAn kanssa.

Lue EMA:n uutinen