Uutiset |

ISPOR Europe: Lääkkeiden ja terveysteknologioiden arvioinnissa tehtävä enemmän maiden rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä

Terveystalouden suurin vuosittainen konferenssi, ISPOR, kokosi marraskuun alussa yhteen päättäjät, lääketeollisuuden, tutkimusorganisaatiot ja konsulttiyritykset. Konferenssin ytimessä oli lääkkeiden ja terveysteknologioiden arviointi.

-Yleinen mielipide vaikutti olevan, että tätä arviointia pitäisi tehdä yhä enenevissä määrin yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa, toteaa asiantuntijamme Hanne Juuti.

Yhteistyöllä voidaan saada aikaan laadukkaita ja ajankohtaisia tieteellisiä raportteja, läpinäkyvyyttä prosessiin ja selkeät vaatimukset tarvittavasta näytöstä.

Uudet solu- ja geeniterapiat haastavat terveystalousmallien perusolettamukset

Uusia innovatiivisia lääkkeitä ja muita terveysteknologioita on saatavilla entistä enemmän, jolloin päätöksenteon merkitys korostuu, kun mietitään käyttöönottoa ja uusien teknologioiden kustannuksia.

-Tarvitaan siis tietoa päätöksenteon tueksi, jotta pystytään tasapainottelemaan maksajan budjetin ja potilaiden tarpeiden välillä, asiantuntijamme Jarno Kotajärvi valistaa.

Tänä vuonna keskusteluissa nousivat esiin uudentyyppiset solu- ja geeniterapiat sekä se, miten ne poikkeavat perinteisistä lääkevalmisteista. Näiden osalta keskusteltiin erityisesti terveystalousmallien perusolettamuksien haasteellisuudesta, uudentyyppisistä hinnoittelumalleista sekä arvopohjaisesta hinnoittelusta (value based pricing).

Laadukkaat rekisterit Pohjoismaissa saivat ansaitsemaansa huomiota

Luennoilla ja käytäväkeskusteluissa kävi ilmi, että laadukkaat rekisterimme kannustavat yrityksiä tuomaan valmisteet markkinoille Pohjoismaihin jo ensimmäisessä aallossa. Pohjoismaista saatava data on hyvälaatuista jatkotutkimuksia varten, ja sitä voidaan hyödyntää myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

Kiinnostus RWE:n hyödyntämisestä päätöksenteossa on jatkuvassa kasvussa

Monen session aiheena oli RWD (real-world data) ja RWE (real-world evidence). Vaikka RWE:n potentiaali on tunnistettu, sen hyödyntäminen uusien lääkkeiden ja muiden terveysteknologioiden arvioinnissa on ollut hidasta.

  • Haasteita ovat tuottaneet tiedon luotettavuuskysymykset, jotka liittyvät satunnaistamisen puutteeseen, tiedon laatuun sekä tiedon louhinnasta johtuvien väärien tulosten mahdollisuuteen, asiantuntijamme Viivi Friman summaa.

DRA:n Market Access -asiantuntijat osallistuivat Kööpenhaminassa järjestettyyn konferenssiin 5 500 muun alan ammattilaisen kanssa.

[linkbox text=”Älä anna hinnan hidastaa vauhtia, kysy neuvoa Market Access -tiimiltämme.” buttontext=”Ota yhteyttä” url=#]