Uutiset |

GMP- ja GDP-todistuksien voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 loppuun asti

Euroopan komissio, lääkevirasto ja lääkevalvontaverkosto ovat päivittäneet toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan lääkkeiden saatavuus COVID-19-pandemian aikana.  COVID-19 -pandemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset ovat estäneet säännölliset lääketehtaiden ja lääketukkukauppojen tarkastukset ja voineet siten johtaa tarkastuksen perusteella myönnettävän määräaikaisen GMP- tai GDP-todistuksen voimassaoloajan umpeutumiseen. Tuotanto- ja jakelutoiminnan jatkumiseksi ETA-lääkeviranomaisten myöntämien GMP- ja GDP-todistuksien voimassaoloajat tulevat automaattisesti jatkumaan vuoden 2022 loppuun saakka. GMP- ja GDP-todistusten voimassaoloaikaa pidennettiin aiemmin keväällä 2020 vuoden 2021 loppuun saakka.

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf