Uutiset |

EU Digital Application Dataset Integration (DADI) – uudet eAF formaatit

EU:ssa on aloitettu uusi IT hanke Digital Application Dataset Integration (DADI). DADI-hankkeella tullaan korvaamaan nykyiset PDF-tiedostoon perustuvat sähköiset hakemuslomakkeet (eAFs) verkkopohjaisella järjestelmällä. Uudessa järjestelmässä käytetään samaa FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR) -tietostandardia, joka käytössä ISO IDMP (Identification of Medicine Products) tiedoissa. Hankkeessa hyödynnetään aikaisemman CESSP-hankkeen 1. vaiheen kokemuksia. Hankesuunnitelma on valmisteilla ja lisätietoa mm. aikatauluista julkaistaan toukokuussa. Ensimmäisenä kohteena on variaatiohakemuslomakkeen muuttaminen.

Lue lisää EMA:n sivuilta.