Uutiset |

CMD:n ohje monimaapakkauksista päivitetty

CMD on päivittänyt monimaapakkauksia koskevan ohjeistuksen. CMD:n v. 2020 aloittamaa pilotointia jatketaan ja ohjeistoa on täydennetty. Ohjeistossa käsitellään, miten monimaapakkausten tekstejä voidaan hyväksyttää myyntiluvan tai ylläpidon yhteydessä. Se antaa myös käytännön vinkkejä harmonisoitujen, lyhennettyjen tekstien laatimisesta. Ohje täydentää jo olemassa olevia ohjeistuksia yhteispakkauksista koskien Pohjoismaita ja Baltiaa. Tarkoitus on kannustaa monimaapakkausten laatimiseen ja sitä kautta varmistaa saatavuutta.

Uusien myyntilupahakemusten saatekirjeessä tulisi informoida monimaapakkauksista ja maakombinaatioista. Saatekirjeen mallipohjaa on päivitetty tämän osalta.