Uutiset |

Cancer IO -hanke on julkaissut raportin syövän immuunihoidoista Suomessa 

DRA kuuluu Cancer IO -ekosysteemiin, joka luo uusia edellytyksiä syövän immuunihoidolle Suomessa.  Cancer IO -hanke on julkaissut yhteenvedon ja toimenpide-ehdotukset, joiden avulla uusien, tehokkaiden lääkkeiden nopea saatavuus ja kustannusvaikuttava käyttö yhdenvertaisesti kaikilla alueilla ja kaikissa syöpäsairauksissa voidaan varmistaa. Raportissa on mainittu mm. seuraavat toimenpiteet:   

  • Arviointiprosessit sairaalalääkkeiden ja apteekista haettavien lääkkeiden välillä pitää yhdenmukaistaa, koska vain tällöin kaikkien potilaiden tasa-arvo voidaan varmistaa taudista riippumatta. 
  • Uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisessä on mahdollistettava kalliiden hoitojen kustannusten tasaus hyvinvointialueitten kesken. 
  • Tasa-arvoinen hoito edellyttää hoitosuositusten ja -kriteerien yhdenmukaistamista, jotta eri sairaaloissa hoitopäätökset tehdään samoilla periaatteilla.  
  • Potilaille on pystyttävä tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin asuinpaikasta riippumatta. 

Syöpäpotilaiden saamaa hoitoa ohjaa asuinpaikka ja Kela-korvattavuus 

Syöpäpotilaiden hoito on kaukana tasapuolisesta. Syöpäpotilas saa hoitoa sen mukaan, missä sairaalassa hoitoa annetaan ja mitkä lääkkeet siellä ovat käytössä. Uusimmat ja tehokkaimmat hoidot eivät ole käytössä kaikissa sairaaloissa, koska päätös käyttöönotosta on sairaalakohtainen.  

Sairaaloissa uusien ja kalliiden lääkkeiden käyttöönottoon vaikuttavat mm. lääkebudjetti, päätöksentekovastuun jakautuminen sekä sairaalan resurssit kouluttaa uusien lääkkeiden käyttöä. 

 Asuinpaikalla on siis merkitystä siihen, mitä hoitovaihtoehtoja potilaalle on tarjolla. Hoitopaikan voi toki myös valita. Potilaalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vertailla syöpähoitojen tuloksia, koska ne eivät ole avoimesti kaikkien saatavilla. Potilaan voimista tai kyvyistä puhumattakaan.  

 Eriarvoisuutta lisää myös lääkkeiden arviointiprosessin hitaus ja pirstaleisuus sekä monikanavarahoitus. Lääkkeiden rahoitusrakenne ja arviointiprosessit ovat erilaiset sairaalalääkkeiden ja avohoidon lääkkeiden välillä. Sairaalalääkkeiden valikoima ja hinnat ovat alueellisia, kun taas avohuollossa ne ovat kansallisia eli reseptilääkkeet korvaa Kela. Tämä voi konkretisoitua potilaalle yhdistelmähoidoissa, joissa käytössä on sairaalalääke ja avohoitolääke. Tällöin hoidon valintaan saattaa vaikuttaa myös Kela-korvattavuus. 

Lue koko raportti syövän immuunihoidoista eli immuno-onkologisista (IO)-lääkehoidoista täältä: Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu! – Cancer IO