Uutiset |

Älykäs potilas haastaa nykykäytäntöjä – diginatiivi potilas vaatii hoitoa 24/7

DRA Consulting ja Lääkäriliitto järjestivät maaliskuussa Lääkehoidon päivään liittyvän ÄLY 2019 -tapahtuman, jonka teemana oli tänä vuonna #älykäspotilas. Helsingin keskustakirjasto Oodissa pidetty tilaisuus keräsi paikalle lähes sata aiheesta kiinnostunutta.

Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä puhui aiheesta otsikolla Tulevaisuuden potilas – lyhyt oppimäärä lääkärille. Metsäniemi pureutui siihen, miten tietotekniikkaan kiinnikasvaneet potilaat ja palvelujen digitalisaatio ovat jo nyt muuttaneet lääkärin työtä ja mitä mahdollisesti on vielä odotettavissa.

ÄLY 2019 -tapahtuma pidettiin keskustakirjasto Oodissa Helsingissä

Diginatiivi haastaa lääkärin vuorovaikutukseen

Miten lääkärin työn digitalisaatio vaikuttaa lääkärin ja potilaan vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen? Millaista uutta osaamista lääkäriltä vaaditaan?

Metsäniemi totesi, että tulevaisuuden diginatiivi potilas on jo vastaanotolla. Jotta hoitosuhde onnistuisi, lääkäreiden onkin tunnistettava, että suhde potilaaseen on muuttunut ja että potilas haluaa olla itsenäinen toimija.

Digitalisaatio on muun muassa liudentanut yksityisyyden rajaa: enää lääkäriä eivät lähesty sukujuhlissa häveliäästi vaivoineen vain serkut ja tädit vaan nyt kuka tahansa saattaa reippaasti lähettää puolitutulle lääkärille valokuvan vaivastaan ja tiedustella, että mistä tässä mahtaa olla kyse.

Päivi Metsäniemi kertoi tulevaisuuden potilaasta

Vertaisheimolla on paljon vaikutusvaltaa

– Vertaistietoon luotetaan valtavan paljon enemmän, ja sitä on tosi paljon enemmän saatavilla, toteaa Metsäniemi. – Tämä johtaa siihen, että nykyään, kun ihminen tulee lääkäriin, niin oikeastaan siltä lääkäriltä pyydetään second opinion, se ensimmäinen opinion on jo muodostettu.

Poissa on potilas, joka tyytyi pelkkään lääkärin arvioon. Nyt terveysasioissa kuunnellaan tarkasti omaa lähipiiriä tai somen vertaisheimolaisia. Ei niin harvinaista sairautta tai vaivaa, etteikö sille löytyisi oma vertaisryhmä somesta.

Nykypotilas on valistunut ja haluaa heti hoitoa

Nykypotilas etsii vaihtoehtoja, harrastaa biohakkerointia, laatii itse diagnoosinsa, elää verkossa, vertailee hoitoja ja lääkäreitä ja haluaa päättää asioistaan itse. Hän myös vaatii hoitoa tässä ja nyt, 24/7, koska kaikki muutkin asiat voi hoitaa verkossa itselleen parhaiten sopivaan aikaan.

Hoidon jo alettua potilas vielä selvittää verkosta, mahtaako kyseinen hoito olla ainoa vaihtoehto. Verkosta toki löytyy myös asiallista tietoa, ja Metsäniemi kehottaakin terveydenhoidon ammattilaisia antamaan potilaalle ”vertaistukireseptin” eli vinkkaamaan, mistä tämä löytää luotettavaan tietoon perustuvia asiallisia keskusteluryhmiä ja tietolähteitä.

Tässä ja nyt -ajattelu on levinnyt muilta toimialoilta terveydenhoitoon: hoitoa halutaan heti. Alan suuret toimijat ja jossain määrin julkinen terveydenhoito ovat vastanneet tarpeeseen luomalla etävastaanottopalveluja, jotka toimivat tsätissä.

Potilaan älylaitteista tukea hoitoon

Potilailla on nykyisin usein erilaisia laitteita, joilla mitataan elintoimintoja ja aktiivisuutta. Jos lääkäri huomaa tällaisen laitteen potilaan ranteessa, hänen kannattaa kysellä mittaustuloksia, sillä ne voivat antaa tärkeää tietoa potilaan nukkumisesta, palautumisesta ja liikkumisesta. Toistaiseksi älylaitteiden mittaustulosten jakaminen lääkärille on teknisesti hieman kömpelöä, mutta tämä odotettavasti paranee tulevaisuudessa.

Murros vaatii johtamista, vuorovaikutusta ja uuden oppimista

Lääkärin työ on rajussa murroksessa, ja nyt tarvitaankin viisasta terveydenhoitopalveluiden johtamista, jotta muutos on onnistunut.

– Ei riitä, että yksi lääkäri päättää muuttua työhuoneessaan, Metsäniemi painottaa.

– Kaikki minun potilaani on minun potilaitani joka päivä, hän sanoo. – Pitäisi olla aikaa kuunnella, mitä heille kuuluu, onko tullut viestejä päivän aikana, eteneekö heidän hoitonsa, voinko vastata suoraan heille. Nyt tälle ei ole budjetoitu lainkaan aikaa tällä hetkellä!

Hän kehottaa lääkäreitä syventämään ymmärrystään potilaan polusta: mitä kaikkea potilaalta vaaditaan jo ennen vastaanottokäyntiä, sen aikana ja jälkeen? Potilas on todennäköisesti hakenut jo paljon tietoa ennen vastaanotolle tuloaan. Tulevaisuus on jo täällä.

Terveydenhoitoalan toimijoiden pitäisi tutkia omaa toimintaansa

Terveydenhoitopalvelujen kehittäminen edellyttää, että alan toimijat hyödyntävät organisaatiossa kertyvää tietoa entistä paremmin: keitä hoidetaan, mitä diagnooseja tehdään, toteutuvatko hoitoprosessit, noudatetaanko hoitosuosituksia, saavutetaanko vaikuttavuutta?

Metsäniemen mukaan potilaita kannattaisi segmentoida sen mukaan, kuka tarvitsee enemmän ohjausta ja palveluja, kuka pärjää omin päin tietoa saatuaan. Näin voimavarat saadaan kohdennettua oikein.

ÄLY 2019 -tapahtumasivu