Uusi käytäntö: Kela perii lääkeyrityksiltä kertaluonteisen palautusmaksun vuonna 2016

Uutiset • 21.01.2016

Muuttunut sairausvakuutuslaki määrää lääkeyritykset palauttamaan osan vuoden 2015 liikevaihdostaan Kelan sairausvakuutusrahastolle. Tämä nk. palautusmaksu koskee vain sairausvakuutuksesta korvattua tukkuhintaista myyntiä ja suoritetaan kertaluonteisena viimeistään 1.9.2016. Lääkeyritysten yhteenlaskettu maksuosuus on 6,9 miljoonaa euroa.

Kela määrittää palautusmaksun ja lähettää siitä päätösehdotuksen kullekin myyntiluvan haltijalle tai tämän edustajalle.

Palautusmaksu määritetään vuoden 2015 toteutuneen sairausvakuutuksesta korvatun tukkuhintaisen myynnin perusteella. Ulkopuolelle jäävät erityisluvalliset lääkevalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, annosjaellut lääkkeet ja jaetut myyntipakkaukset sekä lääkkeellinen happi ja veri.

Lääkekorvausmenojen pienentämiseksi tehdyt sairausvakuutuslain muutokset vuodelle 2016 astuivat voimaan 1.1.2016.

Hallituksen esitys

Heräsikö kysymyksiä? Hintatiimimme antaa mielellään lisätietoja lakimuutoksesta ja auttaa kaikissa korvattavuuksiin, lääkkeiden hintoihin ja terveystalousselvityksiin liittyvissä asioissa.