Teko #9: Työhyvinvointi

Työn imu vahvistaa työhyvinvointia. DRA panostaa luottamukseen, ystävälliseen vuorovaikutukseen, työn kehittävyyteen ja työpaikalta saatavaan tukeen.

Joustavat työajat ja paikkariippumaton työnteko ovat olleet arkea aina. Fyysisen ergonomian ja energisyyden lisäksi satsaamme myös kognitiiviseen ergonomiaan eli mahdollisuuteen paneutua työntekoon ilman turhia keskeytyksiä. Olennaisia elementtejä ovat myös itsenäisyys, kannustus ja sekä DRA:n arvoista kumpuavat yhteiset pelisäännöt.

Hyvä kasvaa jakamalla, joten lataa tästä toimivat pelisääntömme.

#mielenhyvinvointi #terveellinentyö

Katso lisää tekoja