Mikä on PRRC-henkilö ja miksi sellainen tarvitaan uuden MD-asetuksen myötä?

MDR:n keskeisimmistä uusista vaateista liittyy yritysten lisääntyneeseen sisäisen valvonnan velvoitteeseen ja konkretisoituu vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan henkilön (Person Responsible for Regulatory Compliance, PRRC) nimittämiseen.