Lehdistötiedote |

Uusi innovaatio nopeuttaa lääkkeen markkinoille tuloa ja säästää rahaa 

Lehdistötiedote: Julkaisuvapaa heti

Suomalaisyritys digitalisoi myyntilupahakemuksen kirjoittamista – lääkkeen valmistusta ja laatua kuvaavat osiot puolta nopeammin valmiiksi uudella DRA Variator® -ohjelmistolla  

Suomalainen lääkealan konsulttiyritys DRA Consulting on kehittänyt ohjelmiston, joka automatisoi ja nopeuttaa myyntilupahakemuksen laatuosion kirjoittamista puoleen entisestä ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Innovaation ansiosta lääkkeet saadaan nopeammin potilaiden ja terveydenhuollon käyttöön. Samalla asiantuntijan aikaa vapautuu prosessin vaativampiin osioihin. Innovaatio on lääketoimialalla uraauurtava. Uusi DRA Variator® -ohjelmisto perustuu xml-muotoiseen dokumenttien luomiseen ja käsittelyyn ja on siten yhteensopiva Euroopan lääkearviointiviraston uusien digiratkaisujen kanssa.

DRA:n toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga

Suomalainen DRA Consulting on kehittänyt lääketoimialalla uraauurtavan lääkkeiden myyntilupahakemuksia nopeuttavan ohjelmiston. Perinteistä asiantuntijatyötä digitalisoiva ohjelma säästää aikaa ja rahaa, ja vapauttaa asiantuntijoiden aikaa prosessin vaativimpiin osioihin.  

 – Mitä nopeammin hakemusdokumentaatio saadaan laadittua kehitystyön loppuvaiheessa, sitä nopeammin uudet lääkkeet saadaan markkinoille potilaiden hyödyksi, selventää DRA:n toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga. 

Ohjelmiston kehittänyt DRA Consulting on yksi Euroopan suurimmista lääkealan konsulttiyrityksistä ja sen päätehtävä on auttaa lääkeyhtiöitä tuomaan uusia lääkkeitä potilaiden ja terveydenhuollon käyttöön. 

– DRA toimii ikään kuin lääkealan juristina lääkkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ala on tarkkaan säädelty ja lääkkeen tuominen ja pitäminen markkinoilla vaatii jatkuvaa regulatorista työtä. Myyntiluvan taustalla on laaja, tutkimuksiin perustuva tehon, turvallisuuden ja laadun osoittaminen. Tämän dokumentaation laatiminen on aikaa vievää ja vaatii erityisasiantuntemusta. Enää ei onneksi käsitellä papereita ja mappeja, vaan myyntiluvan hakuprosessi hoituu digitaalisesti, Korpiaho-Haga kertoo. 

– Lääkkeiden myyntilupahakemuksia hoitavat yleensä farmasian alan asiantuntijat, kuten farmasian tohtorit, proviisorit ja farmaseutit. Jotta he voisivat keskittyä olennaiseen, olemme kehittäneet ohjelmiston, joka automatisoi rutiininomaisen osan asiantutijatyöstä. DRA Variator® -ohjelmisto nopeuttaa hakemusten laatimista ja neuvoo tekijää tarkkuutta vaativassa prosessissa, Korpiaho-Haga sanoo.  

 

Uudella ohjelmistolla on kansainväliset markkinat

Uusi ohjelmisto on lääketoimialalla uraauurtava ja myös Business Finland on ollut tukemassa hanketta rahoittajana. Ohjelmisto nopeuttaa lääketieteellistä ja teknistä kirjoittamista muuntamalla kerran kirjoitetun tiedon rakenteiseen xml-muotoon ja toistamalla tiedon automaattisesti hakemuksen muissa osioissa. Automaation ansiosta dokumentaation päivittäminen on helppoa, sillä riittää, että muutos tehdään kerran ja vain yhteen paikkaan. Tämä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa hakemuksen haastavampiin osioihin. 

 – Alamme asiantuntijat ovat haluttuja työntekijöitä, samaan tapaan kuin koodarit. Digitalisointi ja ohjelmistojen kehittäminen on asiakkaalle tulevan hyödyn lisäksi panostus henkilöstömme viihtyvyyteen. Haluamme tarjota motivoivia ja kiinnostavia tehtäviä, joissa asiantuntija pääsee hyödyntämään osaamistaan täysimääräisesti, Korpiaho-Haga kuvailee. 

 DRA Variator®-ohjelmisto on parhaillaan DRA:n sisäisessä testikäytössä, mutta innovaatiolle on jo nyt kansainvälistä kysyntää. 

 Vaikka nykyisen systeemin muuttaminen ja rakenteisen datan täysimääräinen hyödyntäminen edellyttävät laajaa kansainvälistä viranomaisyhteistyötä, tulee rakenteinen data valtaamaan alaa lupaprosesseissa.  

 – Lääketeollisuudella ei yksinkertaisesti ole varaa olla hyödyntämättä uusien ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia, ohjelmiston idean äiti, R&D johtaja Eija Hartikainen DRA:lta sanoo. 

 – Uskon, että muutaman vuoden sisällä DRA Variator® on laajasti kansainvälisen lääketeollisuuden käytössä ja sen hyödyt voidaan nähdä käytännön tasolla. Suomen lääkealaa valvovalla viranomaisella, Fimealla, oli vuonna 2020 myyntilupasuoritteita 32692 kappaletta. Jos kaikilla mailla olisi keskimäärin saman verran suoritteita, tarkoittaisi se noin 6,5 miljoonaa suoritetta vuodessa koko maailman tasolla. Suoritteista iso osa on hakemuksia, joiden tekemisessä DRA Variator® -ohjelmistoa voisi käyttää, mikä tarkoittaisi valtavaa määrää säästyneitä työtunteja ja rahaa, Hartikainen jatkaa. 

 

Koronavuonna iso kasvuloikka henkilöstömäärässä

DRA Consultingin henkilöstömäärä kasvoi noin 30 prosenttia vuoden 2020 ja 2021 aikana, ja työntekijöitä on tällä hetkellä hieman yli 100. Ennätysmäisen kasvuloikan taustalla vaikuttavat muun muassa asiakasyritysten tehostamistarpeet, fuusiot ja yrityskaupat, jotka ovat luoneet kysyntää ulkoistetuille asiantuntijapalveluille. Asiakkaina on yli 300 lääke- ja laiteyhtiötä, joista kolmannes on kansainvälisiä. 

 DRA on kasvanut tasaisen kannattavasti koko 19 vuoden toimintansa ajan. Vuonna 2020 liikevaihto ylitti 10 miljoonan euron rajapyykin ja kasvu on jatkunut vuonna 2021. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan jatkuvasti, mikä näkyy erinomaisissa työntekijäkokemusta kuvaavissa tuloksissa.   

  

Lisätietoja: 

DRA Consulting Oy
toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga
puh. 040 525 7545 
 

 

Suomalainen DRA Consulting on vuonna 2002 perustettu lääkealan konsulttiyritys. Tarjoamme lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden myyntilupa-asioihin, hintahakemuksiin, lääketurvaan, tukkukauppatoimintaan ja markkinointiin liittyviä palveluita ja konsultointia. Toimimme aktiivisesti Pohjoismaiden ja koko Euroopan alueella. Olemme lääkealan konsulttiyritysten muodostaman Euroopan laajuisen EuDRAcon-verkoston perustajajäsen. 

 

Lähde Fimean myyntilupasuoritteet vuonna 2020:
https://vuosikertomus.fimea.fi/tilastot/lap-suoritteet/myyntilupien-lukumaarat-2016-2020