Blogi |

Selkeä kieli on yrityksen käyntikortti  

Tänään, lokakuun 8. päivänä, vietetään kansainvälistä selkeän kielen päivää. Silloin on hyvä katsoa kriittisesti miten meilläkin DRA:ssa tuotetut tekstit palvelevat käyttäjäänsä. Käännämme tuhansia lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyviä tuoteinformaatiotekstejä, joiden tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään tekstin sisältö yksiselitteisesti. Kielenkääntäjillämme on erinomaisten tiedonhakutaitojen ja laajan yleissivistyksen lisäksi oman erityisalansa syväosaamista esimerkiksi lääkealan terminologiasta, viranomaismääräyksistä ja QRD-templaateista.*

Varsinkin lääkkeisiin liittyvässä viestinnässä on tärkeää, että viesti on selkeä ja helposti ymmärrettävä myös monimutkaisia asioita käsiteltäessä. Siksi standardimuotoiset termit sekä tietty asioiden esittämisjärjestys ovat tuoteinformaatioteksteissä ensiarvoisen tärkeitä.

Saman asian ilmaiseminen esimerkiksi lääkärille tai potilaalle edellyttää usein eri viitekehyksen käyttämistä ja erilaista viestin muotoilua. Tällaisissa tilanteissa lääkealaan ja käännösviestintään erikoistuneiden asiantuntijoidemme tarjoama lisäarvo asiakkaalle on parhaimmillaan.

Lääkealan kääntäjien tuottamat laadukkaat tekstit ovat oleellinen osa tuotteen luotettavaa brändikuvaa. Kieli on yrityksen käyntikortti.

Jos siis tekstisi oikeakielisyys tai lääketieteellisen sisällön paikkansapitävyys mietityttää, kannattaa pyytää rohkeasti apua. Olemme täällä juuri teitä varten! Voit lukea lisää kielipalveluistamme täältä. 

Kiinnostaako työ lääketieteellisten käännösten parissa. Tutustu avoinna olevaan paikkaan.

*Euroopan lääkevirasto EMA:n Quality Review of Documents -templaatit, joita lääkkeiden tuoteinformaatiotekstien tulee aina noudattaa.