Blogi |

Olisiko jo käyttäjäystävällisen, elektronisen potilasinformaation aika?

Potilaille suunnatun lääkeinformaation kehittäminen on ollut jo pitkään sekä teollisuuden että viranomaisten toivelistalla. Lääkepakkauksissa olevista ohjelehdistä, pakkausselosteista, löytyy kehitettävää vaikka millä mitalla: ne ovat liian pitkiä, teksti on ladottu liian tiivisti ja liian pienellä fontilla, sisältö on vaikeatajuista ja jopa hämmentävää, ja käytettävyys ylipäänsä huono. Tänä päivänä, kun tehokkuus on avainsana myös tiedon tarjoamisessa, pakkausselosteet ovat yksinkertaisesti aikansa eläneitä.

Elektroninen pakkausseloste toisi myös ympäristövaikutuksia

Yrityksille selosteiden ylläpitäminen on kallista ja työlästä, ja ne ovat lähes yksin syynä useiden pohjoismaisten yhteispakkaushankkeiden kaatumiselle. Valmistettujen lääke-erien saapuminen apteekkien hyllyille kestää useita kuukausia, eikä ole tavatonta, että pakkausselosteita joudutaan päivittämään jo valmistettuihin eriin. Tällöin päädytään usein kustannussyistä tuhoamaan koko valmiste-erä selosteen uudelleenpakkaamisen sijasta – kenties vain yhden haittavaikutuksen lisäämisen tai oikolukuvirheen johdosta. Harva tulee ajatelleeksi, että lääkejätteen lisäksi myös paperin ja kartongin tuhlauksella on huomattavat ympäristövaikutukset.

Elektroninen pakkausseloste mahdollistaisi muutosviestinnän

Eräs paperiselosteiden suuri epäkohta on olematon muutosviestintä tärkeimmille kohderyhmille: apteekkihenkilökunnalle ja heidän kauttaan potilaille. Lääkettä luovuttavan farmasistin on mahdoton tietää, mitä varoituksia, yhteis- ja/tai haittavaikutuksia tekstiin on lisätty. Muutoksesta viestii ainoastaan muuttunut selosteen päiväys. On täysin utopistinen ajatus, että kaikkien tuhansien valmisteiden kohdalla yritys kykenisi tekemään saatikka farmasisti omaksumaan kyseistä viestintää. Ja mikä on todellinen hyöty ylläpitää mm. pitkää haittavaikutuslistaa, jos viesti ei välity käyttäjälle?

Muutosviestinnän mahdollistaisi elektroninen pakkausseloste: tehdyt muutokset saataisiin korostettua käyttäjäystävällisillä keinoilla, ja niitä pystyisi selaamaan pidemmänkin ajan taakse. Elektronisella selosteella voitaisiin palvella erilaisia ja eri kielisiä käyttäjäryhmiä. Lääke-laiteyhdistelmien yleistyessä myös laitteen käyttöohjeet olisi mahdollista liittää elektroniseen ohjeeseen graafisella, käyttäjäystävällisellä formaatilla.

Koodi pakkauksessa veisi elektroniseen pakkausselosteeseen

Lääkkeen myyntilupaa haettaessa pakkausselosteen luettavuus todistetaan käyttäjillä tehdyin tutkimuksin. Vähemmän on kuitenkin tutkittu sitä, kuinka moni lääkkeiden käyttäjä tosiasiallisesti lukee selosteita, ja jos lukee, niin mitä kohtia siitä. Itse näkisin, että käyttäjäystävällisin vaihtoehto olisi sisällyttää pakkaukseen ytimekäs käyttöohje, jossa olisi luettavan koodin muodossa linkki elektroniseen selosteeseen, josta saisi lisätietoja valmisteesta otsikkotason hakemiston avulla. Apteekkien koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta voisi täydentää informaatiota asiakkaan näin toivoessa, ja tarvittaessa tarjota lisätiedot paperiprinttinä ja siten täyttää myös lakisääteisen velvoitteensa lääkeinformaation antamisesta.

Suomi elektronisten pakkausselosteiden edelläkävijäksi

EU-tasolla on käynnissä useita e-hankkeita, joista luotettavan elektronisen tuoteinformaation edistäminen on yksi. Edessä on kuitenkin vielä pitkä matka ennen kuin mahdollinen yhteiseurooppalainen e-portaali saadaan käyttöön. Byrokratia on yksi tavanomainen este, sillä hankkeelle ei löydy selkeää vastuutahoa, vaan sitä pallotellaan eri ryhmien välillä asian tärkeydestä huolimatta.

Suomi julistaa olevansa digiosaamisen edelläkävijöitä. Suomen lääketeollisuus voisikin aktiivisesti edistää potilasystävällisen, elektronisen tuoteinformaation tarjoamista ryhtymällä yhteistyöhön ja pystyttämällä kansallisen portaalin, josta pakkausselosteet olisivat elektronisessa muodossa potilaiden saatavilla. Vilpittömästi toivon, että tähän löytyisi intoa, resursseja ja yhteistyöhalukkuutta, jotta tämä potilasinformaatiota parantava yhteinen hanke saataisiin toteutettua jo seuraavan parin vuoden aikana.