Blogi |

Lääke on tehokas, turvallinen ja laadukas vain oikein säilytettynä

Tärkeä osa lääkehoidon onnistumista on lääkkeiden asianmukainen säilytys. Muutoin niiden laatu voi heiketä tai teho muuttua.

Moni tekijä vaikuttaa lääkkeen säilyvyyteen. Kaikki olennaiset osa-alueet pyritään kattamaan säilyvyystutkimuksilla. Esimerkiksi vaikuttava aine voi hajota tai apuaine kovettua lämmön, valon tai kosteuden vaikutuksesta. Pakkauksen pitää suojata valmistetta riittävästi, kun se säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Lääkkeiden pakkausselosteeseen kannattaa tutustua huolella

Pakkausselosteessa voi olla monenlaisia säilytystä koskevia ohjeita, kuten lämpötilamerkinnät, lisäohjeet ja kestoaika. Jos lääkkeessä on lämpötilamerkintä, silloin on tutkittu, että lääke ei säily tätä korkeammissa lämpötiloissa koko kestoaikaa.

  • Säilytä alle 25 °C
  • Säilytä alle 30 °C
  • Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C)

Jos taas pakkauksessa ei mainita lämpötilaa ja pakkausselosteessa lukee ”Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita” , lääke säilyy tutkitusti moitteettomana korkeammissa lämpötiloissa.

Tietyissä tilanteissa tarvitaan lisäohjeita ja tarkennuksia valmisteen säilyvyyden varmistamiseksi.

  • Älä säilytä kylmässä tai Ei saa jäätyä
    Jos esimerkiksi injektiona annettava lääkevalmiste jäätyy, liuoksen olomuoto voi muuttua tai jokin ainesosa kiteytyä.
  • Säilytä alkuperäispakkauksessa” tai ”Pidä pakkaus ulkopakkauksessa” tai ”Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna
    Jos lääke säilytetään pakkauksesta poistettuna, sen laatu voi heikentyä. Vaikuttava aine tai apuaineet voivat esimerkiksi olla herkkiä valon tai kosteuden vaikutuksille, tai nestemäinen valmiste voi haihtua, jolloin sen pitoisuus muuttuu.

Lääkepakkauksiin merkitty kestoaika perustuu säilyvyystutkimuksiin. Lääke säilyy moitteettomana koko kestoajan, jos sitä säilytetään ohjeiden mukaisesti.

Väärin säilytetty lääke voi olla riski

Lääkepakkauksiin merkittyjä säilytysohjeita kannattaa noudattaa oman turvallisuuden vuoksi. Väärin säilytetyn tai vanhentuneen lääkkeen käyttöön liittyy aina riski.

Usein muutoksia ei voi havaita paljain silmin, vaan vaaditaan kemiallisia analyysejä mm. vaikuttavan aineen hajoamistuotteiden tutkimiseksi. Joskus heikentynyt laatu on havaittavissa myös aistein. Tällaisia merkkejä ovat mm. muuttunut lääkkeen väri, pilkkujen ilmaantuminen, haju, paakkuuntuminen, mureneminen tai sakkautuminen. Lääkettä ei siis kannata säilyttää jääkaapissa varmuuden vuoksi eikä jättää kuumaan autoon tai suoraan auringonvaloon.

Muistathan myös viedä käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi.