Blogi |

Kahdesta yhdeksi – Kun lääkeyritykset yhdistyvät, kulisseissa kuohuu

Olen ollut DRA:n kautta mukana muutamassa lääkeyritysten yhdistymisprosessissa lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana. Yhdistymisprosesseihin liittyy aina suuria muutoksia, ja ne kestävät vähintään vuoden siitä, kun varsinainen yrityskauppa on globaalilla tasolla tehty. Henkilöstön muutoksensietokyky on siis kovalla koetuksella. 

Kuohunnasta huolimatta toiminnan on jatkuttava, ja tuotteiden laatu on voitava taata koko ajan. Vastuunalainen johtaja vastaa yrityksen laatujärjestelmästä, eikä yritys voi toimia päivääkään ilman vastuunalaista johtajaa, jos sillä on Suomessa tukkukauppalupa. Yhdistyvien lääkeyritysten vastuunalaisten johtajien on tehtävä yhteistyötä, jotta yhteiset käytännöt saadaan sovittua ja laatujärjestelmät yhtenäistettyä ennen yhdistymistä.  

Yhdistymisen jälkeen toinen vastuunalaisista johtajista menettää asemansa, koska yksi yritys ei tarvitse kahta vastuunalaista johtajaa. Tämä on luonnollisesti henkisesti raskas tilanne, eikä ole tavatonta, että toinen tai molemmat vastuunalaiset johtajat irtisanoutuvat ja etsivät työtä muualta jo ennen kuin yhdistyminen on saatu päätökseen.

Tällaisissa tilanteissa vastuunalaisuuden ulkoistaminen on erinomainen vaihtoehto. Kun vastuunalainen johtaja on myös DRA:n työntekijä, hän voi keskittyä työn tekemiseen oman tulevaisuutensa pohtimisen sijaan. Henkistä energiaa jää vapaaksi yhdistymisen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Itse koen tällaiset toimeksiannot DRA-laisena erittäin innostavina ja opettavaisina. Projekti päättyy aikanaan, ja sen jälkeen siirrytään taas seuraaviin haasteisiin. 

[linkbox text=”Onko aihe ajankohtainen yrityksessänne?” buttontext=”Ota yhteyttä” url=#]