Blogi |

Harmaita hiuksia alkuaine-epäpuhtausohjeesta?

Kesäkuussa 2016 tuli voimaan globaalisti harmonisoitu alkuaine-epäpuhtausohje ICH Q3D. Sen mukaan uusiin myyntilupahakemuksiin on liitettävä yhteenveto lopputuotteen sisältämien alkuaine-epäpuhtauksien riskinarviosta.

Helpommin sanottu kuin tehty! Haasteita niin yhteenvedon laatimisessa kuin riskien arvioinnissa aiheuttavat sekä viranomaisten että yhteenvetojen laatijoiden kokemuksen puute ja lyhyt implementointiaika. Ohjeen käytännön tulkinnoista tullaan toivottavasti käymään vilkasta vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, jotta haasteista selvitään.

Ohjeen mukaan riskinarviossa tulee huomioida lopputuotteen kaikki mahdolliset alkuaine-epäpuhtaudet; paitsi tarkoituksella lisätyt, myös eri epäpuhtauslähteistä mahdollisesti tulleet. Alkuaine-epäpuhtauslähteitä ovat mm. vaikuttava aine, apuaineet, pakkausmateriaali ja valmistukseen käytettävä laitteisto.

Ohje ei kuitenkaan sisällä tietoa yhteenvedon sisällöstä eli siitä, miten ja millä tarkkuudella yhteenveto tulisi tehdä. Riskinarviota ei ole ainoastaan eräanalyysitulosten esittäminen, vaan yhteenvedossa tulee kertoa arvioijalle, mitä on otettu huomioon ja mitä tehty, sekä esittää perustelut kontrollistrategialle.

Ohjeesta ei myöskään käy ilmi yhteenvedon paikka Module 3 -dokumentaatiossa, mikä on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen epäselvyyttä sekä viranomaisten että käyttäjien keskuudessa. Hiljattain käymässäni EDQM:n konferensissa Tallinnassa sain kuulla, että USA:n viranomaisten mielestä riskinarvioyhteenvedon paikka dokumentaatiossa on osassa 3.2.P.2. ja Kanadan osassa 3.2.P.5.6. EU-viranomaisten virallinen kanta vielä puuttuu.

Vaikka ohje koskee yleisesti ottaen lopputuotteita, sitä tulisi soveltaa myös vaikuttaville aineille. EDQM on julkaissut oman ohjeen siitä, miten ICH Q3D-ohjetta sovelletaan Euroopan farmakopean sertifikaattihakemuksissa. 1.9.2016 jälkeen myönnetyissä sertifikaateissa on myös maininta, onko riskinarvioyhteenveto toimitettu vai ei.

Eikä tässä vielä kaikki. Ohjeella on vaikutusta myös Euroopan farmakopean teksteihin ja monografioihin, ja se koskee myös jo myyntiluvan saaneita valmisteita. Myyntiluvallisten valmisteiden kohdalla riskinarviot pitää tehdä 1.12.2017 mennessä, mutta yhteenveto toimitetaan viranomaisille vain, jos arvioinnin seurauksena tarvitaan muutoshakemus. Uusi riskinarvio tarvitaan, jos muutetaan esim. vaikuttavan aineen valmistajaa, synteesiä, valmistusmenetelmää ja laitteistoa.

Toivon mukaan kirjoitukseni herätti ajatuksia, kysymyksiä ja kipinän vuoropuheluun. Konferenssissa todetut viranomaisten ja käyttäjien tulkinnat auttavat alkuun, mutta käytännön ongelmat ratkeavat parhaiten yhteistyöllä. Minusta saatte sparrausparin vaikka heti riskinarvioiden ja variaatioiden kirjoittamiseen.