08.10.2021

Selkeä kieli on yrityksen käyntikortti  

Varsinkin lääkkeisiin liittyvässä viestinnässä on tärkeää, että viesti on selkeä ja helposti ymmärrettävä myös monimutkaisia asioita käsiteltäessä. Lääkealan kääntäjien tuottamat laadukkaat tekstit ovat oleellinen osa tuotteen luotettavaa brändikuvaa.

30.09.2021

Viisi vinkkiä viitehintaviidakkoon

Suomen viitehintajärjestelmä vaatii perehtyneisyyttä, jotta hintailmoitukset tulevat tehtyä aikataulussa ja asianmukaisesti. Pahimmillaan unohtunut hintailmoitus johtaa siihen, että valmiste menettää korvattavuuden. 

Janina Järvinen
28.09.2021

Biologisen turvallisuuden arviointi turvaa lääkinnällisen laitteen käyttäjää ja valmistajaa

Biologisten vaarojen tunnistusta ja riskien arviointia kutsutaan biologisen turvallisuuden arvioinniksi.  Hyvin usein tämä tarkoittaa ISO 10993 standardiin perustuvaa arviointi- ja testausprosessia.

Jaana Palomäki
14.09.2021

Camino de Hope -tempaus haastaa DRA:laiset liikkumaan

Haasteen ajatuksena on kerryttää 1000 liikuttua kilometriä vuodessa ilman moottoroituja apuvälineitä. Mukaan lähti moni DRA:lainen ja saimmepa haastettua myös asiakkaamme mukaan.

30.08.2021

MD/IVD-asetus aiheuttaa muutoksia myös kansalliseen lainsäädäntöön

Uudet Suomen kansalliset lainsäädännöt ovat astuneet voimaan. Lue mitä kaikkea uudessa lainsäädännössä on hyvä huomioida.

Pia Mustakangas
17.08.2021

Myynti murroksessa: lähimyynnistä korona-ajan kautta hybridimyyntiin

Kokemuksia onnistuneesta B2B-palvelumyynnin sopeutumisesta poikkeusolojen aikana.

Pauliina Lajunen
12.08.2021

Vaikutustapa määrittää onko tuote lääke vai lääkinnällinen laite 

Lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita yhdistää se, että niiden käyttötarkoituksien tulee sisältää lääketieteellinen tarkoitus. Onko tuote sitten lääke vai laite riippuu sen pääasiallisesta käyttötarkoituksesta ja vaikutustavasta. 

Anne Tammimäki
23.06.2021

Olemmeko ottaneet koronasta opiksi? 

ÄLYcast tarjoaa mielenkiintoista kuunneltavaa niin lääkealan ammattilaisille kuin kaikille muillekin. Uusimman jakson kuunteli DRA:lla käännösten ja viestinnän parissa työskentelevä humanisti, joka pohtii, otammeko opiksemme koronakriisistä?

Carita Koskinen
08.06.2021

Tiedätkö mitkä ovat yrityksesi valmistamien lääkinnällisten laitteiden soveltamisalakoodit?

Nimetyt ilmoitetut laitokset on listattu EU-komission hallinnoimaan NANDO-tietokantaan. Tietokannasta on hyvä tarkastaa ilmoitettujen laitosten lisäksi myös ilmoitettujen laitosten soveltamisala.

Tiina Riihimäki
08.06.2021

Ilmoitettu laitos – kumppanuus johon kannattaa panostaa

Muiden kuin luokan I lääkinnällisten laitteiden valmistajille kumppanuus ilmoitetun laitoksen kanssa on välttämätön ja yleensä pitkäaikainen.

Tiina Riihimäki
26.05.2021

Onko tuotteesi lääke, lääkinnällinen laite vai molempia?

Sen selvittäminen minkä lainsäädännön piiriin tuote kuuluu, on ensiarvoisen tärkeää. Kun tuotteeseen sovellettava lainsäädäntö ei ole yksiselitteinen puhutaan rajanvetotuotteista.

Eija Hartikainen
20.05.2021

Mikä on PRRC-henkilö ja miksi sellainen tarvitaan uuden MD-asetuksen myötä?

MDR:n keskeisimmistä uusista vaateista liittyy yritysten lisääntyneeseen sisäisen valvonnan velvoitteeseen ja konkretisoituu vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan henkilön (Person Responsible for Regulatory Compliance, PRRC) nimittämiseen.

Pauliina Lajunen
1 2 3 5