saatavuus

Lääkkeiden saatavuusfoorumi: Vastuu saatavuuden varmistamisesta on kaikilla toimijoilla

Saatavuusfoorumissa yhteinen näkemys oli, että jokaisen toimijan on tunnettava vastuunsa lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi: riskien- ja muutostenhallintatoimien pitää olla kunnossa.

› Lue lisää

Uusia ohjeita lääkkeiden saatavuushäiriöiden hallintaan

EMA on julkaissut saatavuutta koskevia ohjeita, joiden tarkoituksena on parantaa ja yhtenäistää saatavuushäiriöiden hallintaa ja niihin liittyvää raportoimista ja tiedottamista.

› Lue lisää

Tieto lääkkeen saatavuushäiriöstä ei välity lääkkeen määrääjille – tiedonkulun kehittäjää kaivattiin Asiantuntijat äänessä -tilaisuudessa

Keskustelutilaisuus kokosi yhteen yli viisikymmentä lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan edustajaa vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia lääkkeiden saatavuuden hallinnasta.

› Lue lisää