eläinlääke

Eläinlääkeasetuksen soveltaminen alkaa 

Eläinlääkeasetusta (2019/6) sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 28.1.2022 alkaen. Asetus aiheuttaa muutoksia eläinlääkkeiden lääketurvatoimintaan, jakeluun, markkinointiin, myyntilupien hakemiseen ja ylläpitoon.

› Lue lisää