Arvonnan säännöt

DRA Consulting Oy -lanseerauskampanjan arvonnan säännöt 29.8.2017

1. Arvonnan järjestäjä (jäljempänä ”Järjestäjä”)
DRA Consulting Oy
Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään, jotka ovat mukana tämän arvonnan järjestämisessä. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika arvontaan on 18.12.2017 saakka. Palkinnon arvonta suoritetaan 20.12.2017. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen antamastaan sähköpostiosoitteesta 5 vrk:n kuluessa, voidaan suorittaa uusi arvonta.

4. Arvontaan osallistuminen
Tapa 1: Arvontaan osallistutaan kampanjasivulla https://dra.fi/fi/15-vuotta-15-tekoa/ . Sivulla pääsee katsomaan 15 eri tekoa, joiden esittelysivuilla olevien lomakkeiden kautta pääsee osallistumaan arvontaan täyttämällä lomake ja valitsemalla “Osallistun samalla farmakogeneettisen testin arvontaan ja hyväksyn säännöt”. Mitä useamman teon kohdalla osallistut, sitä suurempi todennäköisyys on palkinnon voittoon arvonnassa.

Tapa 2: Voit osallistua arvontaan myös kommentoimalla #dra15 #hyväkasvaajakamalla -tunnistein lisättyjä tekojamme sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram tai LinkedIn). Mitä useampaa tekoa kommentoit, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on voittaa.

DRA Consulting ei vastaa tietoteknisistä syistä, jotka estävät kilpailuun osallistumisen.

5. Palkinnot
Järjestäjä arpoo kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken viisi (5) voittajaa, jotka voittavat kukin yhden palkintona olevan farmakogeneettisen testin. Palkinnon arvo on n. 250 euroa. Palkintoa ei voi siirtää eteenpäin tai vaihtaa rahaksi.

Arvonnan voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain voidaan ilmoittaa DRA Consultingin verkkosivustolla, uutiskirjeviestissä ja sosiaalisen median kanavissa. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä tai järjestäjän yhteistyökumppani.

6. Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

7. Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivuilla.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan Järjestäjän verkkosivujen kautta.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Arvontaan osallistujilta kerätään yhteystiedot. Osallistumalla arvontaan henkilö hyväksyy Järjestäjän palveluiden ja arvontaa koskevien markkinointiviestien vastaanottamisen sähköpostitse.

9. Sääntöjen hyväksyminen
Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle

Onnea arvontaan ja menestystä työelämään toivottaa DRA Consulting Oy